Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (12 lượt)
01
   0.93% (10 lượt)
02
   0.65% (7 lượt)
03
   1.30% (14 lượt)
04
   1.39% (15 lượt)
05
   0.65% (7 lượt)
06
   0.83% (9 lượt)
07
   0.65% (7 lượt)
08
   1.02% (11 lượt)
09
   1.39% (15 lượt)
10
   0.74% (8 lượt)
11
   0.74% (8 lượt)
12
   1.39% (15 lượt)
13
   0.56% (6 lượt)
14
   0.74% (8 lượt)
15
   1.39% (15 lượt)
16
   0.56% (6 lượt)
17
   0.56% (6 lượt)
18
   1.20% (13 lượt)
19
   0.74% (8 lượt)
20
   0.74% (8 lượt)
21
   1.02% (11 lượt)
22
   1.48% (16 lượt)
23
   0.93% (10 lượt)
24
   0.65% (7 lượt)
25
   0.83% (9 lượt)
26
   0.65% (7 lượt)
27
   0.83% (9 lượt)
28
   1.11% (12 lượt)
29
   0.83% (9 lượt)
30
   1.02% (11 lượt)
31
   0.93% (10 lượt)
32
   0.93% (10 lượt)
33
   1.20% (13 lượt)
34
   0.65% (7 lượt)
35
   1.11% (12 lượt)
36
   0.83% (9 lượt)
37
   0.83% (9 lượt)
38
   1.30% (14 lượt)
39
   0.83% (9 lượt)
40
   0.65% (7 lượt)
41
   1.11% (12 lượt)
42
   0.93% (10 lượt)
43
   1.57% (17 lượt)
44
   0.28% (3 lượt)
45
   0.74% (8 lượt)
46
   0.93% (10 lượt)
47
   1.02% (11 lượt)
48
   1.11% (12 lượt)
49
   0.93% (10 lượt)
50
   0.83% (9 lượt)
51
   0.74% (8 lượt)
52
   0.83% (9 lượt)
53
   0.83% (9 lượt)
54
   0.56% (6 lượt)
55
   1.11% (12 lượt)
56
   1.39% (15 lượt)
57
   0.93% (10 lượt)
58
   0.93% (10 lượt)
59
   0.74% (8 lượt)
60
   0.93% (10 lượt)
61
   1.48% (16 lượt)
62
   1.67% (18 lượt)
63
   1.57% (17 lượt)
64
   0.93% (10 lượt)
65
   0.65% (7 lượt)
66
   1.20% (13 lượt)
67
   0.93% (10 lượt)
68
   1.30% (14 lượt)
69
   1.30% (14 lượt)
70
   1.20% (13 lượt)
71
   1.20% (13 lượt)
72
   1.02% (11 lượt)
73
   0.65% (7 lượt)
74
   1.67% (18 lượt)
75
   0.83% (9 lượt)
76
   0.74% (8 lượt)
77
   0.74% (8 lượt)
78
   0.93% (10 lượt)
79
   0.56% (6 lượt)
80
   0.83% (9 lượt)
81
   0.83% (9 lượt)
82
   1.02% (11 lượt)
83
   1.30% (14 lượt)
84
   1.39% (15 lượt)
85
   1.11% (12 lượt)
86
   0.93% (10 lượt)
87
   0.83% (9 lượt)
88
   0.83% (9 lượt)
89
   1.57% (17 lượt)
90
   1.02% (11 lượt)
91
   1.20% (13 lượt)
92
   1.67% (18 lượt)
93
   0.74% (8 lượt)
94
   1.39% (15 lượt)
95
   1.30% (14 lượt)
96
   1.67% (18 lượt)
97
   1.11% (12 lượt)
98
   0.83% (9 lượt)
99
   1.57% (17 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 11/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43( 4 Lần )Tăng 2
41( 3 Lần ) Không tăng
61( 3 Lần )Tăng 1
77( 3 Lần )Tăng 1
92( 3 Lần ) Không tăng
99( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

33 ( 6 Lần )Tăng 1
41 ( 6 Lần ) Không tăng
92 ( 6 Lần )Giảm 1
00 ( 5 Lần ) Không tăng
06 ( 5 Lần )Giảm 1
18( 5 Lần )Giảm 1
56( 5 Lần )Tăng 1
61( 5 Lần )Tăng 1
62( 5 Lần )Tăng 1
70( 5 Lần )Giảm 1
82( 5 Lần ) Không tăng
89( 5 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

43 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 16 ngày )
46      ( 12 ngày )
16      ( 10 ngày )
76      ( 10 ngày )
44      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
13 Lần 1
011 Lần 1
8 Lần 2
114 Lần 1
11 Lần 2
211 Lần 2
8 Lần 2
315 Lần 3
13 Lần 2
46 Lần 2
9 Lần 1
59 Lần 1
12 Lần 2
64 Lần 1
12 Lần 2
714 Lần 0
8 Lần 6
810 Lần 0
14 Lần 0
914 Lần 3