Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00440 | Thứ năm, Ngày 11/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
412
171
2 Tỷ0
ĐB Phụ
171
412
400Tr0
Nhất
688
954
294
084
30Tr1
Nhì
914
631
253
308
468
244
10Tr3
Ba
967
557
823
190
832
444
450
940
4Tr9
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr46
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K707
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4793

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00439 | Thứ ba, Ngày 09/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
722
042
2 Tỷ0
ĐB Phụ
042
722
400Tr0
Nhất
134
223
558
822
30Tr4
Nhì
151
833
371
252
251
522
10Tr8
Ba
170
260
212
286
766
951
637
251
4Tr9
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr71
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K521
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5675

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00438 | Thứ bảy, Ngày 06/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
396
057
2 Tỷ0
ĐB Phụ
057
396
400Tr0
Nhất
116
103
359
793
30Tr1
Nhì
438
145
645
997
590
358
10Tr4
Ba
170
038
616
211
434
737
570
860
4Tr11
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr49
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K500
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5226

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00437 | Thứ năm, Ngày 04/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
492
974
2 Tỷ0
ĐB Phụ
974
492
400Tr0
Nhất
759
429
280
627
30Tr0
Nhì
770
043
714
542
941
503
10Tr2
Ba
979
277
356
013
828
129
816
691
4Tr6
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr34
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K528
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4795

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00436 | Thứ ba, Ngày 02/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
073
852
2 Tỷ0
ĐB Phụ
852
073
400Tr0
Nhất
825
423
308
820
30Tr0
Nhì
002
784
430
445
193
030
10Tr3
Ba
280
757
126
999
771
276
064
436
4Tr6
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr38
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K533
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5038