Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.86% (7 lượt)
01
   1.11% (9 lượt)
02
   1.48% (12 lượt)
03
   1.36% (11 lượt)
04
   1.23% (10 lượt)
05
   0.49% (4 lượt)
06
   0.99% (8 lượt)
07
   0.99% (8 lượt)
08
   0.62% (5 lượt)
09
   0.74% (6 lượt)
10
   0.74% (6 lượt)
11
   1.23% (10 lượt)
12
   0.86% (7 lượt)
13
   0.99% (8 lượt)
14
   0.86% (7 lượt)
15
   0.37% (3 lượt)
16
   1.98% (16 lượt)
17
   0.86% (7 lượt)
18
   0.74% (6 lượt)
19
   0.74% (6 lượt)
20
   0.86% (7 lượt)
21
   0.99% (8 lượt)
22
   1.11% (9 lượt)
23
   1.36% (11 lượt)
24
   0.74% (6 lượt)
25
   0.99% (8 lượt)
26
   1.36% (11 lượt)
27
   0.99% (8 lượt)
28
   0.99% (8 lượt)
29
   1.48% (12 lượt)
30
   0.25% (2 lượt)
31
   0.62% (5 lượt)
32
   1.85% (15 lượt)
33
   0.99% (8 lượt)
34
   0.62% (5 lượt)
35
   0.86% (7 lượt)
36
   0.99% (8 lượt)
37
   1.11% (9 lượt)
38
   0.74% (6 lượt)
39
   1.23% (10 lượt)
40
   0.74% (6 lượt)
41
   1.11% (9 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   1.36% (11 lượt)
44
   0.62% (5 lượt)
45
   1.60% (13 lượt)
46
   1.23% (10 lượt)
47
   0.49% (4 lượt)
48
   0.99% (8 lượt)
49
   1.36% (11 lượt)
50
   0.99% (8 lượt)
51
   0.62% (5 lượt)
52
   0.99% (8 lượt)
53
   1.11% (9 lượt)
54
   0.86% (7 lượt)
55
   0.99% (8 lượt)
56
   1.11% (9 lượt)
57
   0.99% (8 lượt)
58
   0.37% (3 lượt)
59
   1.98% (16 lượt)
60
   0.62% (5 lượt)
61
   1.23% (10 lượt)
62
   0.49% (4 lượt)
63
   1.48% (12 lượt)
64
   0.86% (7 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   1.60% (13 lượt)
67
   0.99% (8 lượt)
68
   0.74% (6 lượt)
69
   1.11% (9 lượt)
70
   1.11% (9 lượt)
71
   0.99% (8 lượt)
72
   1.11% (9 lượt)
73
   0.86% (7 lượt)
74
   0.86% (7 lượt)
75
   0.86% (7 lượt)
76
   1.23% (10 lượt)
77
   0.99% (8 lượt)
78
   1.23% (10 lượt)
79
   1.23% (10 lượt)
80
   0.62% (5 lượt)
81
   1.23% (10 lượt)
82
   1.11% (9 lượt)
83
   1.11% (9 lượt)
84
   0.99% (8 lượt)
85
   0.74% (6 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.37% (3 lượt)
88
   0.37% (3 lượt)
89
   1.73% (14 lượt)
90
   1.11% (9 lượt)
91
   0.49% (4 lượt)
92
   0.99% (8 lượt)
93
   0.62% (5 lượt)
94
   1.23% (10 lượt)
95
   1.23% (10 lượt)
96
   1.36% (11 lượt)
97
   0.86% (7 lượt)
98
   1.23% (10 lượt)
99
   1.23% (10 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 11/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

59( 4 Lần )Tăng 1
16( 3 Lần ) Không tăng
32( 3 Lần )Tăng 2
52( 3 Lần )Tăng 2
00( 2 Lần )Tăng 1
03( 2 Lần )Giảm 1
04( 2 Lần ) Không tăng
05( 2 Lần )Tăng 1
07( 2 Lần )Tăng 1
13( 2 Lần ) Không tăng
22( 2 Lần ) Không tăng
33( 2 Lần )Tăng 2
41( 2 Lần ) Không tăng
45( 2 Lần )Tăng 1
63( 2 Lần ) Không tăng
66( 2 Lần ) Không tăng
73( 2 Lần )Giảm 1
76( 2 Lần ) Không tăng
93( 2 Lần ) Không tăng
94( 2 Lần ) Không tăng
99( 2 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

16 ( 5 Lần )Tăng 1
00 ( 4 Lần )Tăng 1
03 ( 4 Lần ) Không tăng
11 ( 4 Lần )Tăng 1
26 ( 4 Lần )Giảm 1
29( 4 Lần )Tăng 1
59( 4 Lần ) Không tăng
73( 4 Lần )Giảm 1
76( 4 Lần ) Không tăng
94( 4 Lần ) Không tăng
99( 4 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

62      ( 17 ngày )
30      ( 12 ngày )
10      ( 10 ngày )
34      ( 10 ngày )
82      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
12 Lần 3
04 Lần 1
6 Lần 2
19 Lần 2
8 Lần 2
211 Lần 4
7 Lần 5
316 Lần 0
8 Lần 3
46 Lần 1
11 Lần 1
57 Lần 1
7 Lần 0
69 Lần 1
9 Lần 3
77 Lần 1
5 Lần 1
84 Lần 4
8 Lần 0
98 Lần 1