KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/06/2024

Thứ tưNgày: 12/06/2024
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
86255
G.1
11249
G.2
87129
59903
G.3
95365
98371
70344
83998
20757
20659
G.4
2837
7870
1969
4974
G.5
1254
9846
0925
0356
8262
2283
G.6
675
532
661
G.7
54
64
15
84
ChụcĐơn Vị
03
15
25,9
32,7
44,6,9
ChụcĐơn Vị
542,5,6,7,9
61,2,4,5,9
70,1,4,5
83,4
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/06/2024
Thứ baNgày: 11/06/2024
12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
17409
G.1
34794
G.2
02491
77554
G.3
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.4
6405
9973
3742
9996
G.5
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.6
460
970
823
G.7
07
53
52
14
ChụcĐơn Vị
00,5,7,9
14,5
21,2,3
31,7
42,4
ChụcĐơn Vị
50,2,3,4,5
60,4
70,32
8 
91,3,4,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 10/06/2024
Thứ haiNgày: 10/06/2024
17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
44465
G.1
74590
G.2
42780
45659
G.3
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.4
2658
7187
9374
8323
G.5
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.6
646
461
869
G.7
33
06
76
92
ChụcĐơn Vị
04,6,9
1 
23,4,9
33,7
46,7
ChụcĐơn Vị
50,8,9
61,5,9
74,5,6
80,2,3,4,7
90,2,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 09/06/2024
Chủ nhậtNgày: 09/06/2024
20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
29226
G.1
12081
G.2
04978
89159
G.3
75765
08766
58006
28080
09244
62832
G.4
7153
6944
3278
3322
G.5
0120
9418
9965
9898
9701
1674
G.6
166
197
692
G.7
22
53
84
19
ChụcĐơn Vị
01,6
18,9
20,22,6
32
442
ChụcĐơn Vị
532,9
652,62
74,82
80,1,4
92,7,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 08/06/2024
Thứ bảyNgày: 08/06/2024
13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
63333
G.1
06115
G.2
03604
47710
G.3
20814
12887
90480
76129
05409
67246
G.4
8973
2636
4015
3549
G.5
2605
8619
1376
6464
7730
5679
G.6
140
887
883
G.7
24
89
58
66
ChụcĐơn Vị
04,5,9
10,4,52,9
24,9
30,3,6
40,6,9
ChụcĐơn Vị
58
64,6
73,6,9
80,3,72,9
9 
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 07/06/2024
Thứ sáuNgày: 07/06/2024
11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
04651
G.1
66342
G.2
03912
51761
G.3
53484
76450
06690
80944
64525
99819
G.4
3903
9166
9459
7593
G.5
3043
0440
4161
7333
9126
8586
G.6
047
611
685
G.7
32
96
57
01
ChụcĐơn Vị
01,3
11,2,9
25,6
32,3
40,2,3,4,7
ChụcĐơn Vị
50,1,7,9
612,6
7 
84,5,6
90,3,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 06/06/2024
Thứ nămNgày: 06/06/2024
5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
66688
G.1
12104
G.2
71206
88217
G.3
42266
44663
12063
02816
05016
55725
G.4
4250
4823
6110
8859
G.5
4556
5041
7581
7507
4539
8341
G.6
320
047
190
G.7
28
07
14
10
ChụcĐơn Vị
04,6,72
102,4,62,7
20,3,5,8
39
412,7
ChụcĐơn Vị
50,6,9
632,6
7 
81,8
90