Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00793 | Thứ tư, Ngày 10/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
630
172
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 56
985
124
646
271
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 48
016
038
466
438
781
237
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 55
381
030
343
805
963
601
193
516
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 385
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3194

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00792 | Thứ hai, Ngày 08/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 86
534
467
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 63
823
933
435
908
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 164
365
341
639
313
877
154
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 119
393
970
831
147
384
284
017
784
Giải ba
5Tr: 8
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 82
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 692
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5143

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00791 | Thứ sáu, Ngày 05/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 24
769
867
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 39
769
564
514
056
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 95
509
811
579
438
389
628
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 160
579
691
374
022
137
275
147
341
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 24
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 349
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3804

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00790 | Thứ tư, Ngày 03/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
571
631
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 36
448
203
410
087
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 107
305
684
073
527
910
242
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 100
353
211
914
769
580
707
114
020
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 62
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 315
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3376

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00789 | Thứ hai, Ngày 01/07/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 63
789
895
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 61
015
106
141
652
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 83
835
875
379
060
008
619
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 87
356
450
005
661
814
215
052
904
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 50
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 635
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5394