Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01227 | Chủ nhật, ngày 21/07/2024
091023252838

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 21/07/2024
Giá trị Jackpot: 24.380.999.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot024.380.999.000đ
Giải nhất4010.000.000đ
Giải nhì1419300.000đ
Giải ba2201930.000đ
Kỳ vé #01226 | Thứ sáu, ngày 19/07/2024
011020253435

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 19/07/2024
Giá trị Jackpot: 22.544.117.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot022.544.117.000đ
Giải nhất2110.000.000đ
Giải nhì1236300.000đ
Giải ba1984230.000đ
Kỳ vé #01225 | Thứ tư, ngày 17/07/2024
091011162130

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 17/07/2024
Giá trị Jackpot: 20.516.749.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot020.516.749.500đ
Giải nhất2910.000.000đ
Giải nhì1335300.000đ
Giải ba2150530.000đ
Kỳ vé #01224 | Chủ nhật, ngày 14/07/2024
091833373843

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 14/07/2024
Giá trị Jackpot: 18.676.058.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot018.676.058.500đ
Giải nhất3210.000.000đ
Giải nhì1230300.000đ
Giải ba1929930.000đ
Kỳ vé #01223 | Thứ sáu, ngày 12/07/2024
111725262829

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Giá trị Jackpot: 17.018.319.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot017.018.319.000đ
Giải nhất2410.000.000đ
Giải nhì985300.000đ
Giải ba1769130.000đ