KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 23/07/2024

Thứ baNgày: 23/07/2024
17QK-1QK-20QK-10QK-12QK-16QK-3QK-15QK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
27364
G.1
85221
G.2
58789
29728
G.3
94591
25572
45486
38637
33134
77273
G.4
4241
7474
7744
3206
G.5
6520
6525
6540
6735
7199
3332
G.6
642
239
625
G.7
63
56
55
66
ChụcĐơn Vị
06
1 
20,1,52,8
32,4,5,7,9
40,1,2,4
ChụcĐơn Vị
55,6
63,4,6
72,3,4
86,9
91,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 22/07/2024
Thứ haiNgày: 22/07/2024
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
15296
G.1
58122
G.2
60799
62033
G.3
15633
64138
08436
38621
63529
06321
G.4
6873
7712
0316
8598
G.5
0223
7765
6786
8202
9208
5748
G.6
423
428
102
G.7
54
11
44
13
ChụcĐơn Vị
022,8
11,2,3,6
212,2,32,8,9
332,6,8
44,8
ChụcĐơn Vị
54
65
73
86
96,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 21/07/2024
Chủ nhậtNgày: 21/07/2024
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
10190
G.1
86296
G.2
33206
00021
G.3
06696
79454
42036
15122
23654
78466
G.4
8027
5292
6605
9745
G.5
6881
2232
1351
6073
6580
3976
G.6
592
230
142
G.7
07
89
21
96
ChụcĐơn Vị
05,6,7
1 
212,2,7
30,2,6
42,5
ChụcĐơn Vị
51,42
66
73,6
80,1,9
90,22,63
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/07/2024
Thứ bảyNgày: 20/07/2024
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
01882
G.1
99877
G.2
69960
51715
G.3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
G.4
2336
9489
1404
9201
G.5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
G.6
239
703
602
G.7
16
62
42
90
ChụcĐơn Vị
01,2,3,4,72
15,6,8
2 
36,9
42,5
ChụcĐơn Vị
52,8
60,2,4,5,7
72,5,7
82,9
90,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/07/2024
Thứ sáuNgày: 19/07/2024
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
23877
G.1
86129
G.2
43578
15885
G.3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
G.4
0924
5666
2745
9173
G.5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
G.6
194
088
792
G.7
39
60
52
22
ChụcĐơn Vị
07
1 
20,2,42,9
32,6,9
45,8
ChụcĐơn Vị
523
60,6
73,7,8
84,5,8
90,2,4,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/07/2024
Thứ nămNgày: 18/07/2024
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
12559
G.1
30645
G.2
80705
72880
G.3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
G.4
4395
6731
7431
7487
G.5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
G.6
849
257
368
G.7
02
44
97
20
ChụcĐơn Vị
02,5
14
20,2,9
312,7
44,5,9
ChụcĐơn Vị
55,6,7,9
68,9
73,62,7
80,7
92,5,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/07/2024
Thứ tưNgày: 17/07/2024
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
54959
G.1
56122
G.2
08873
94181
G.3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
G.4
3300
4085
1347
9923
G.5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
G.6
825
287
821
G.7
64
24
18
76
ChụcĐơn Vị
00,1
15,7,8
21,2,3,4,5
33,6
47
ChụcĐơn Vị
52,9
62,4
70,3,6
81,3,52,7,8
91